بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15A2P-VFIR3
DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-VFIR3 هایک ویژن

دوربین DS-2CE55A2P-VFIR3 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین مناسب در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-VFIR3
DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-VFIR3 هایک ویژن

دوربین DS-2CE55A2P-VFIR3 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین مناسب در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16C2P-IT3
DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن

دوربین DS-2CE16A2P-IT3 یک دوربین مداربسته دام آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد. عملکرد دوربین در شرایط نوری مناسب کاملا رضایت بخش خواهد بود.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16C2P-IT1
DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن

دوربین DS-2CE16A2P-IT1 یک دوربین مداربسته دام آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد. عملکرد دوربین در شرایط نوری مناسب کاملا رضایت بخش خواهد بود.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT5
DS-2CE16A2P-IT5,دوربین مداربسته مداربسته هایک ویژن,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT5 هایک ویژن

دوربین DS-2CE16A2P-IT5 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین یک دوربین تخصصی با برد دید در شب بالاست.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT3
DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن

دوربین DS-2CE16A2P-IT3 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین با خصوصیات متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ دانست.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1
DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن

دوربین DS-2CE16A2P-IT1 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین با خصوصیات متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ دانست.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-IR
DS-2CE1582P-IR,دوربین مداربسته هایک ویژن,دوربین مداربسته DS-2CE1582P-IR هایک ویژن

دوربین DS-2CE15C2P-IR یک دوربین مداربسته دام آنالوگ است. این دوربین را از نظر تصویر میتوان یک کیفیت و روزولشن بالا در سیستم مداربسته آنالوگ دانست. عملکرد دوربین در شرایط نوری مختلف نسبت به قیمت آن بسیار عالی است و کیفیت تصویر خوبی را برای شما فراهم خواهد کرد.

ادامه مطلب
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15A2P-IR
DS-2CE1582P-IR,دوربین مداربسته هایک ویژن,دوربین مداربسته DS-2CE1582P-IR هایک ویژن

دوربین DS-2CE15A2P-IR یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین یکی از دوربین های سری اقتصادی این تولید کننده محسوب می شود و به نسبت قیمت آن از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب