نقد و بررسی دوربین های مداربسته

DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-VFIR3 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15A2P-VFIR3
1393/10/23

دوربین DS-2CE55A2P-VFIR3 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین مناسب در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد.

DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE15C2P-VFIR3,دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-VFIR3 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-VFIR3
1393/10/25

دوربین DS-2CE55A2P-VFIR3 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین مناسب در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد.

DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16C2P-IT3
1393/10/25

دوربین DS-2CE16A2P-IT3 یک دوربین مداربسته دام آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد. عملکرد دوربین در شرایط نوری مناسب کاملا رضایت بخش خواهد بود.

DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16C2P-IT1
1393/10/25

دوربین DS-2CE16A2P-IT1 یک دوربین مداربسته دام آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ به شمار آورد. عملکرد دوربین در شرایط نوری مناسب کاملا رضایت بخش خواهد بود.

DS-2CE16A2P-IT5,دوربین مداربسته مداربسته هایک ویژن,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT5 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT5
1393/09/27

دوربین DS-2CE16A2P-IT5 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین یک دوربین تخصصی با برد دید در شب بالاست.

DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT3
1393/09/29

دوربین DS-2CE16A2P-IT3 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین با خصوصیات متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ دانست.

DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته هایک ویژن,DS-2CE16A2P-IT1,دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1 هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE16A2P-IT1
1393/09/28

دوربین DS-2CE16A2P-IT1 یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین را میتوان یک دوربین با خصوصیات متوسط به بالا در سیستم مداربسته آنالوگ دانست.

DS-2CE1582P-IR,دوربین مداربسته هایک ویژن,دوربین مداربسته DS-2CE1582P-IR هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15C2P-IR
1393/09/27

دوربین DS-2CE15C2P-IR یک دوربین مداربسته دام آنالوگ است. این دوربین را از نظر تصویر میتوان یک کیفیت و روزولشن بالا در سیستم مداربسته آنالوگ دانست. عملکرد دوربین در شرایط نوری مختلف نسبت به قیمت آن بسیار عالی است و کیفیت تصویر خوبی را برای شما فراهم خواهد کرد.

DS-2CE1582P-IR,دوربین مداربسته هایک ویژن,دوربین مداربسته DS-2CE1582P-IR هایک ویژن
بررسی دوربین مداربسته DS-2CE15A2P-IR
1393/09/27

دوربین DS-2CE15A2P-IR یک دوربین مداربسته بولت آنالوگ است. این دوربین یکی از دوربین های سری اقتصادی این تولید کننده محسوب می شود و به نسبت قیمت آن از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.