محاسبات لنز دوربین مداربسته

لنز دوربین مداربسته تصاویر را از محیط اطراف دریافت کرده و به سمت چیپ تصویر دوربین هدایت می کند. در این صفحه شما می توانید میزان زاویه دید ایجاد شده با توجه به هر لنز را ببنید.


این ابزار چطور کار می کند؟

استفاده از این ابزار بسیار ساده است. در قسمت انتخاب اندازه CCD شما باید اندازه چیپ تصویر خود را انتخاب کنید. اندازه چیپ های تصویر دوربین های مداربسته معمولا کسری از اینچ است. دوربین های مداربسته عادی معمولا چیپ تصویر "1/3 (یک سوم اینچی) دارند. پس برای دیدن زاویه دید این چیپ را انتخاب کنید.
در قسمت انتخاب لنز شما باید فاصله کانونی لنز خود را انتخاب کنید. هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد زاویه دید شما کمتر خواهد بود.
در قسمت جهت دید شما خواهید توانست زاویه دید افقی (Horizontal)، عمودی (Vertical)و شعاعی (Diagonal) لنز خود را ببنید. البته معمولا زمانی که از زاویه دید دوربین صحبت می کنیم تنها به زاویه دید افقی آن اشاره می کنیم و این زاویه از بقیه با اهمیت تر است.

انتخاب اندازه CCD
1/4"
1/3"
1/2"
2/3"
1"
جهت مشاهده
Horizontal
Vertical
Diagonal
انتخاب لنز
2.8mm
3.5mm
4mm
4.8mm
6mm
8mm
12.5mm
16mm
17mm
25mm
35mm
50mm
75mm
100mm
200mm
8.5-51mm
12.5-75mm
11-110mm
16-160mm

لطفا توجه داشته باشید این ابزار با Macintosh Internet Explorer کار نمی کند.
منبع www.sweeting.org