محاسبه ی مصرف هارد و پهنای باند دوربین مداربسته

سیستم فشرده سازی (؟) H.264 (DVR SYSTEMS)
MPEG-4
MPEG-2
MJPEG

رزولوشن تصویر (؟)
QCIF (176x120) 1 Megapixel (1280x1024)
CIF (352x240) 2 Megapixel (1600x1200)
4CIF (704x480) 3 Megapixel (2048x1536)
کیفیت ویدئو (؟) بالاترین متوسط استاندارد
متوسط ظرفیت هر فریم (؟) KB
تعداد دوربین ها (؟) -10 -1 +1 +10
نرخ فریم ویدئو (؟) FPS
ساعات ضبط هر دوربین (؟) ساعت در روز
تعداد روزهای ضبط (؟) -10 -1 +1 +10
پهنای باند مورد نیاز (؟) به ازای هر دوربین:
براورد ظرفیت مورد نیاز (؟)