جدول زیر نمونه ای از تعرفه نصب دوربین های مداربسته انالوگ متعقل به داده پردازان پارسی می باشد. برای دریافت تعرفه با قیمت با شماره های شرکت تماس حاصل فرمائید.

ردیف شرح شرایط 1 شرایط 2
کابل کشی برق یا تصویر تا 500 متر بیش از 500 متر
1 کابل کشی در محیط های مسکونی، اداری و تجاری
2 کابل کشی در محیط های صنعتی
3 کابل کشی در محیط های صنعتی در ارتفاع بیش از 3 متر
نصب داکت تا نمره 4 تا 30 متر بیش از 30 متر
4 نصب داکت در محیط های مسکونی، اداری و تجاری
5 نصب داکت در محیط های صنعتی
نصب ترانک و داکت نمره 4 به بالا تا 50 متر بیش از 50 متر
6 نصب ترانک در هر شرایط
نصب لوله فلکسی تا 150 متر بیش از 150 متر
7 نصب فلکسی در محیط های مسکونی، اداری و تجاری
8 نصب فلکسی در محیط های صنعتی تا ارتفاع 3 متر
9 نصب فلکسی در محیط های صنعتی ارتفاع بیش از 3 متر
نصب لوله گالوانیزه تا لوله PG36 لوله PG 36
10 نصب لوله گالوانیزه تا ارتفاع 3 متر
11 نصب لوله گالوانیزه در ارتفاع بیش از 3 متر
نصب دوربین دام تا 4 عدد بیش از 4 عدد
12 نصب دوربین دام
13 نصب دوربین در اسانسور
نصب دوربین بولت تا 4 عدد بیش از 4 عدد
14 نصب دوربین در ارتفاع تا 3 متر
15 نصب دوربین در ارتفاع بیش از 3 متر
نصب دوربین باکس تا 4 عدد بیش از 4 عدد
16 نصب دوربین در ارتفاع تا 3 متر
17 نصب دوربین در ارتفاع بیش از 3 متر
نصب دوربین PTZ (گردان) 1 عدد بیش از 1 عدد
18 نصب دوربین در ارتفاع تا 3 متر
19 نصب دوربین در ارتفاع بیش از 3 متر
نصب دوربین مخفی هر شرایط و تعداد
20 نصب دوربین مخفی
نصب کاور و پایه بیرونی دوربین تا 10 عدد بیش از 10 عدد
21 نصب کاور و پایه در هر محیط
نصب میکروفن تا 2 عدد بیش از 2 عدد
22 نصب میکروفن در هر محیط
نصب دستگاه DVR و هارد
23 نصب دستگاه DVR چهار کانال بدون صدا
24 نصب دستگاه DVR هشت کانال بدون صدا
25 نصب دستگاه DVR شانزده کانال بدون صدا

برای دریافت این تعرفه و تعرفه های سیستم های شبکه با ما تماس بگیرید.

لینک های مفید